Đăng nhập
Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3012220
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum
7/8/2019 9:34:09 AM     
Ngày 05/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Kon Tum, gồm:. (1) Chi nhánh số I, trụ sở đóng tại huyện Ngọc Hồi; (2) Chi nhánh số II, trụ sở đóng tại huyện Kon Plông; (3) Chi nhánh số III, trụ sở đóng tại huyện Tu Mơ Rông.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp: Sắp xếp, bố trí biên chế, số lượng người làm việc tại các Chi nhánh giải thể cho phù hợp theo quy định; Chuyển tài sản, tài chính, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan khác của 03 Chi nhánh giải thể về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh quản lý, sử dụng; Thu hồi con dấu và báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 350/QĐ-CT ngày 25 tháng 9 năm 2009 về việc thành lập Chi nhánh số I Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum; Quyết định số 445/QĐ-CT ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Chi nhánh số II Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum; Quyết định số 139/QĐ-CT ngày 18 tháng 3 năm 2011 về việc thành lập Chi nhánh số III Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019.
Icon  Triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Icon  Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những năm tiếp theo.
Icon  Tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
Icon  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.