Đăng nhập
Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3012146
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.
7/3/2019 1:54:37 PM     
Ngày 28/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ban hành mới 106 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và: Thay thế Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính tại mục IV phần I và II Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính tại mục IV, V, VI phần I và II Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019.
Icon  Triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Icon  Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những năm tiếp theo.
Icon  Tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
Icon  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi.
Icon  Triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.