Đăng nhập
Thứ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3010044
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
5/4/2019 2:14:46 PM     
Ngày 04/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1046/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Trưởng ban các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập):

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ và các quy định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 245/UBND-NNTN ngày 30 tháng 01 năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát sỏi.

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các sở, ngành chức năng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải. Nếu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Thực hiện giám sát (các chủ đầu tư) ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát sỏi phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát sỏi do nhà thầu cung cấp, chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát sỏi có nguồn gốc hợp pháp. Đối với các dự án nạo vét có thu hồi cát sỏi, chỉ thanh toán khối lượng đã đăng ký khối lượng thu hồi theo quy định.

Phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý khai thác cát sỏi tại những khu vực vực giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi trên địa bàn.

Tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc giám sát hoạt động khai thác cát sỏi tại địa phương.

Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát sỏi; Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại các địa phương từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019;

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Tổ công tác 501 (thành lập tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh): Tăng cường công tác  tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi; Đôn đốc các địa phương và cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát sỏi của cấp chính quyền địa phương.  

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch theo hướng hữu cơ.
Icon  Công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018.
Icon  Triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.
Icon  Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
Icon  Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động
Icon  Rà soát các nội dung chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, gia súc trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.