Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2663927
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice.
4/11/2019 8:01:28 AM     
Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 800/UBND-HCTC về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với Viễn thông Kon Tum rà soát, cập nhật tài khoản người dùng thực tế của đơn vị, địa phương tránh bị trùng thừa nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật, an ninh thông tin; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc xử lý công việc trên Hệ thống Ioffice trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai kịp thời việc gửi - nhận văn bản trên trục liên thông của Hệ thống Ioffice.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai Hệ thống Ioffice trong xử lý công việc và hoạt động điều hành của địa phương.

Viễn thông Kon Tum: Rà soát, cập nhật lại tài khoản người dùng của các đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); tiếp tục triển khai hoàn thành việc sao lưu dữ liệu (yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu) từ hệ thống cũ sang dữ liệu Hệ thống Ioffice; Hoàn thành việc cập nhật, sửa chữa các lỗi của Hệ thống Ioffice đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ; Có giải pháp cải tiến phần mềm và cơ sở hạ tầng máy chủ để khắc phục tốc độ xử lý của Hệ thống; kịp thời khắc phục một số lỗi kỹ thuật và tốc độ xử lý của Hệ thống Ioffice trên nền Web; Thường xuyên duy trì đảm bảo hoạt động liên tục của Hệ thống Ioffice;  đồng thời bố trí đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, địa phương.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục phối hợp với Viễn thông Kon Tum rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện Hệ thống Ioffice; Tiến hành lập các thủ tục theo quy định của pháp luật thuê dịch vụ công nghệ để triển khai sử dụng chính thức Hệ thống Ioffice trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Cập nhật, theo dõi, thống kê việc gửi nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Ioffice đối với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gửi nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2019).

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Icon  Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.
Icon  Tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh.
Icon  Triển khai phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi.
Icon  Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
Icon  Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.