Đăng nhập
Thứ 5, ngày 20 tháng 2 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3365977
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.
4/10/2019 9:26:59 AM     
Ngày 09/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm thành phần như sau: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và một số tổ chức chính trị-xã hội khác.

Ủy viên thư ký là Trưởng phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngoài các thành viên trên, tùy theo yêu cầu tính chất công việc của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có thể mời các nhà chuyên môn, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh để tư vấn về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

Thủ trưởng các đơn vị là thành viên của Hội đồng có trách nhiệm cử nhân sự tham gia Hội đồng bằng văn bản gửi về Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Khi có thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng kịp thời gửi văn bản cử người thay thế về Hội đồng.

Tổ chức hoạt động của Hội đồng: Hội đồng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ và quan hệ công tác; Việc thay đổi các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định (trừ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng); Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng là tổ chức tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ; Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum và Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh.
Icon  Triển khai phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi.
Icon  Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
Icon  Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Icon  Ngăn chặn và tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.