Đăng nhập
Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3718769
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum.
3/21/2019 9:48:00 AM     
Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai.

Các Ủy viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực Thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh với tư cách Ủy viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh Đoàn Kon Tum; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Viễn thông Kon Tum; Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum; Công ty Điện lực Kon Tum; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Công ty Thủy điện Ialy; Công ty Phát triển Thủy điện Sê San; Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.  

Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được phép sử dụng bộ máy của Chi cục Thủy lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: (1) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, chỉ huy và tổ chức công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai; (2) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; (3) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra; (4) Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (5) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp báo cáo công tác thống kê đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai; tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng để giúp ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật; (6) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định; (7) Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; (8) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; (9) Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh; (10) Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum;

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum.
Icon  Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt nữ CBCCVC-NLĐ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Icon  Giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.
Icon  Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.