Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4166347
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai.
1/5/2019 8:33:29 AM     
Ngày 04/01, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ia H'Drai thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Vị trí: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai theo quy định của pháp luật.

Chức năng: Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mục II Phần 2 Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, phân cấp.

Cơ cấu tổ chức: (a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; (b) Các phòng chức năng, khoa chuyên môn được thành lập và tổ chức theo Điều 6, Điều 7 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phòng Dân số theo Công văn số 4480/BYT-TCDS ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào tính chất, đặc điểm của Trung tâm xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm cho phù hợp, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; (c) Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm gồm Trạm y tế xã ; phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh (nếu có).

Biên chế (số lượng người làm việc) của Trung tâm là biên chế sự nghiệp được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.            

Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
Icon  Tặng dê giống cho các hộ nghèo
Icon  Lễ ban giao nhà tình nghĩa tại xã Đăk Long, huyện ĐăkGlei
Icon  Phân công ông Đặng Quang Hà, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế
Icon  Truyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.
Icon  Về phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy lọc nước tinh khiết và thổi chai nhựa PET.
Icon  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Icon  Thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính năm 2018.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.