Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2721219
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
10/8/2018 2:58:50 PM     
Ngày 04/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc thành lập các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thành lập các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập Phòng Kinh tế - Tổng hợp trên cơ sở hợp nhất Phòng Kinh tế và Phòng Tổng hợp.

2. Thành lập Phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội chính và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Tổng hợp và Phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế khoản 1, 2, 4 Điều 1 Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi công nghệ cao.
Icon  02 thí sinh thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt giải tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ I, năm 2018
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017.
Icon  Tập huấn quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại huyện Kon Plông
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.