Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2505583
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
10/8/2018 9:06:48 AM     
Ngày 04/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực; các Phó Trưởng ban là  Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên; Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham gia với tư cách thành viên.

Nhân sự cụ thể của thành viên là cấp phó của các cơ quan do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phân công bằng văn bản và gửi về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 32.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Đề án 32 đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có nhiệm vụ tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác hằng năm; tham mưu Ban chỉ đạo Đề án 32 thực hiện nhiệm vụ được giao;

Ban Chỉ đạo Đề án 32 được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của các sở, ngành có liên quan khi Phó Trưởng Ban ký để giải quyết công việc và quan hệ công tác.

Ban chỉ đạo Đề án 32 hoạt động kiêm nhiệm và có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTG ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 916/QĐ-UBND  ngày 08  tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi công nghệ cao.
Icon  02 thí sinh thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt giải tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ I, năm 2018
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017.
Icon  Tập huấn quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại huyện Kon Plông
Icon  Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.