Đăng nhập
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2721331
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
10/8/2018 8:15:35 AM     
Ngày 05/10/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 125/QĐ-CVP về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Quyết định nêu trên, nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh được phân công như sau:

1. Chánh Văn phòng Bùi Thanh Bình

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra,; Tôn giáo; Nội chính; Tư pháp; Cải cách thủ tục hành chính; Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Ngoại vụ; chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án PPP và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; Các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sau chủ trương đầu tư đến quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum;

c) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của UBND tỉnh; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh;

d) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc  lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh;

e) Trực tiếp phụ trách Phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật; Phòng Hành chính - Tổ chức; Cổng Thông tin điện tử.

  2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135); Các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;

b) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; Công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu thuộc khối khoa giáo văn xã; Quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

c) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc  lĩnh vực được phân công theo dõi;

d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng;

đ) Là Người phát ngôn và chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

3. Phó Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Nội vụ (trừ lĩnh vực do Chánh Văn phòng theo dõi); Kế hoạch và đầu tư (trừ lĩnh vực do Chánh Văn phòng theo dõi); Tài chính và ngân sách; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Xổ số kiến thiết; Thống kê; Quỹ tài chính nhà nước; Kiểm toán; Quản lý nhà nước về đất đai gắn với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

b) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các mặt công tác của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;  

c) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; trực tiếp theo dõi vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi;

d) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc  lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Kinh tế - Tổng hợp; Ban Tiếp công dân tỉnh; Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum; Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh.

4. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đăng Trình

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên & Môi trường (trừ công tác quản lý nhà nước về đất đai gắn với đền bù, giải phóng mặt bằng); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khu kinh tế; Kinh tế hợp tác - hợp tác xã; Các chương trình mục tiêu Quốc gia;

b) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc  lĩnh vực được phân công theo dõi;

c) Chủ trì tham mưu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri;

d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen;

đ) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 85/QĐ-CVP ngày 01/8/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh./.

Văn Minh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi công nghệ cao.
Icon  02 thí sinh thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt giải tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ I, năm 2018
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017.
Icon  Tập huấn quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại huyện Kon Plông
Icon  Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.