Đăng nhập
Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3185613
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.
9/17/2018 9:26:08 AM     
Ngày 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông gồm có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số viên chức, nhân viên giúp việc. Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: (1) Tư vấn, giám sát, lập, thiết kế các dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (website), các phần mềm ứng dụng, phần mềm tác nghiệp; (2) Thực hiện các đề án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn; Thực hiện việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về điện tử, viễn thông, tin học; (3) Tư vấn, thực hiện đào tạo nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (4) Vận hành hạ tầng Trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh (các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ các trang thông tin điện tử cấp huyện); (5) Vận hành hệ thống dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn); Vận hành hệ thống liên thông văn bản điện tử (eoffice); (6) Hệ thống an ninh thông tin, tích hợp dữ liệu của tỉnh; (7) Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định. Đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ sự nghiệp; Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vận trên cạn trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Icon  Tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại Đăk Tô
Icon  Kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Kon Tum.
Icon  Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Icon  Thành lập Tổ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019.
Icon  Tập huấn quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Icon  Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.