Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425200
THÔNG BÁO
Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7/6/2018 9:35:02 AM     
Ngày 05/7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó: Ban hành mới 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; sửa đổi, bổ sung, thay thế 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện; bãi bỏ 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và:

Thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04 khoản I mục A tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum;

Thay thế các thủ tục hành chính số 02, 03, 05, 07, 08 khoản I mục 1 tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum;

Thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02, 03 khoản I mục A; số 01 khoản I mục B; số 01, 02 khoản II mục A tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05, 06 khoản I mục 1 tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum;

Thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04 khoản I mục A tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính ngành thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 09, 13, 20, 21, 22 tại Quyết định số 310/QĐ-CT ngày 05/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum và số 01, 04, 06 khoản I mục 1 tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum năm 2018.
Icon  Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Icon  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 10 thuộc thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công thương
Icon  Thông báo tham dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018
Icon  Thông báo chủ trương khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án trồng và xây dựng nhà máy chế biến chè
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu số 27, 28, 29
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.