Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 2 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2358821
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 19 - 2018
5/14/2018 7:33:31 AM     
Từ ngày 07/5 đến ngày 11/5 năm 2018.

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem tại đây

- Nghị định số 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Xem tại đây

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 08/2018/TT-BCT sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định (gọi tắt là ấn chỉ) sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành ngày 02/5/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/03/2018 quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 28/3/2018. Xem tại đây

- Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/4/2018. Xem tại đây

-  Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/3/2018. Xem tại đây

  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 18 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 17 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 16 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 15 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 14 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 13 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 12 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 11 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 10 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 08+09 - 2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.