Đăng nhập
Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2358771
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Bảng điểm thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh
5/3/2018 1:58:33 PM     
Ngày 02/5/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký Quyết định số 44/QĐ-CVP về việc ban hành Bảng điểm thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

Theo đó, Bảng điểm thi đua là căn cứ đánh giá xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Trong bảng điểm thi đua có nhiều tiêu chí được chấm điểm, đánh giá như: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;Kết quả công tác; Chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan; Tinh thần phối hợp trong công tác; Đạo đức lối sống,…

Hàng tháng, Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tiến hành tự chấm điểm và duyệt bảng điểm. Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và Hội đồng thi đua khen thưởng về kết quả chấm điểm đối với cá nhân do mình phụ trách. Hàng quý (vào ngày cuối cùng của quý), Trưởng các phòng, đơn vị gửi Bảng điểm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan (qua phòng HCTC) để tổng hợp và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Căn cứ kết quả điểm bình quân của các cá nhân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan sẽ xem xét, đề nghị thủ trưởng cơ quan tặng các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, đồng thời xếp loại thi đua đối với tập thể hằng năm./.

 

Văn Duẩn  
Bài viết trước:
Icon  Hội thao cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cụm thi đua số 4 lần thứ VII năm 2018
Icon  Thành lập Tổ giúp việc liên quan đến việc triển khai các dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
Icon  Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị các Văn phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5
Icon  Về việc cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Trần Thị Nga
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lại Xuân Lâm
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.