Đăng nhập
Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2358731
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Tổ giúp việc liên quan đến việc triển khai các dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
4/23/2018 2:54:15 PM     
Ngày 20/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 941/TB-VP về thành lập Tổ giúp việc liên quan đến việc triển khai các dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ giúp việc trực tiếp theo dõi, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến các dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum (do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư), với các nội dung như sau:

1. Thành phần Tổ giúp việc, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đồng chí: Lê Quang Thái  - Trưởng phòng NNTN - Tổ trưởng.

- Đồng chí: Nguyễn Cao Trí - Trưởng phòng HTKT - Tổ phó.

- Đồng chí: Lê Tuấn Dũng - Phó Trưởng phòng HTKT - Tổ viên.

- Đồng chí: Nguyễn Trần Tiến - Chuyên viên NNTN - Tổ viên.

- Đồng chí Đậu Đình Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tổ viên.

2. Nhiệm vụ Tổ giúp việc: (1) Theo dõi, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (về thủ tục đầu tư; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư; vốn đầu tư...) liên quan đến 02 dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; (2) Theo chức năng nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp Tài nguyên, Phòng Hạ tầng Kỹ thuật và Phòng Kinh tế; giao Tổ trưởng Tổ giúp việc có trách nhiệm phân công các Tổ viên trực tiếp giải quyết công việc, tham mưu lãnh đạo Phòng, Văn phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư để thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Tổ giúp việc tự giải thể sau khi 02 dự án trên hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị các Văn phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5
Icon  Về việc cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Trần Thị Nga
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lại Xuân Lâm
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.