Đăng nhập
Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2358673
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 16 - 2018
4/23/2018 8:56:49 AM     
Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4 năm 2018.

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. Xem tại đây

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành ngày 01/3/2018. Xem tại đây

- Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06/4/2018. Xem tại đây

- Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định về chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/3/2018. Xem tại đây

- Thông tư 34/2018/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/3/2018. Xem tại đây

  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 15 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 14 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 13 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 12 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 11 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 10 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 08+09 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 07-2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 06 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 05-2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.