Đăng nhập
Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2358688
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
4/18/2018 4:06:45 PM     
Ngày 13/4/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-CVP Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum gồm những nội dung sau đây:

1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

a) Tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng cách mạng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết chống lại những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, độc lập của Tổ quốc; tích cực và sẵn sàng tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

b) Tận tâm, tận lực đóng góp công sức, trí tuệ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

a) Nắm vững quan điểm vì dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

b) Gần gũi với nhân dân; hoà nhã, văn minh, lịch sự trong giao tiếp với công dân; công tâm, khách quan, tận tình hướng dẫn nhân dân thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định.

c) Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

d) Tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

 a) Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa công việc được giao, nắm vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật; không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và nghiên cứu, đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

b) Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định; báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình; khi mắc khuyết điểm, sai lầm phải dũng cảm tự phê bình, dám nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa.

c) Yêu ngành, yêu nghề, tự hào với công việc mình đang làm, tận tuỵ với công việc, chủ động, sáng tạo, không ngừng cống hiến trí tuệ, tài năng; vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.

a) Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chân thành, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc và trong cuộc sống; tôn trọng tập thể, mình vì mọi người.

b) Không có tư tưởng, biểu hiện cục bộ, chia rẽ, bè phái, đùn đẩy công việc và trách nhiệm cho người khác, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và cục bộ địa phương.

c) Trung thực, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, góp ý với thái độ tích cực, cầu tiến, có tình đồng chí thương yêu, gần gũi, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp.

 d) Phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

 đ) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nắm bắt kịp thời tâm lý, phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của công chức, viên chức; thực hành dân chủ, tạo điều kiện học tập, tôn trọng và xây dựng niềm tin cho công chức, viên chức; bảo vệ danh dự của công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

a) Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; thường xuyên tự rèn luyện để có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương những người xung quanh, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

 b) Gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

 c) Thực hiện nghiêm các quy định về những điều công chức, viên chức không được làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật.

d) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không được lạm dụng chức vụ để trục lợi.

đ) Thực hành tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản cơ quan; có trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, sử dụng tiết kiệm điện; giữ gìn vệ sinh chung cơ quan; hút thuốc lá đúng nơi quy định.

e) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện Quy định về chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định này; đồng thời xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm Quy định này.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Hội nghị các Văn phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5
Icon  Về việc cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Trần Thị Nga
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lại Xuân Lâm
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.