Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425207
THÔNG BÁO
Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Glei
4/10/2018 12:42:49 PM     
Ngày 09/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 823/TB-VP về Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Glei, cụ thể như sau:

1. Thành phần

Thành phần Đoàn công tác của tỉnh:

- Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham gia Đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành phần Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách giáo dục và đào tạo).

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các phòng, ban, đơn vị có liên quan (do Ủy ban nhân dân huyện quyết định).

2. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00, ngày 13/4/2018 (thứ 6).

- Địa điểm: Huyện Đăk Glei.

3. Phương pháp làm việc:

- Đoàn công tác làm việc với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách giáo dục và đào tạo) và lãnh đạo các đơn vị liên quan tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện để nghe đơn vị báo cáo tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện.

- Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở trường học trên địa bàn của địa phương mình phụ trách. Cụ thể các trường học được kiểm tra do Trưởng Đoàn công tác quyết định.

4. Công tác chuẩn bị

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chuẩn bị báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn công tác; cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra cho Đoàn Công tác, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua địa chỉ email anhtuan.0389@gmail.com) chậm nhất trước 10h00, ngày 12/4/2018.

- Lãnh đạo các Sở chủ động sắp xếp để đi chung xe ô tô, hạn chế việc đi công tác nhiều xe.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Icon  Về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại Kon Tum của Công ty TNHH Nhựa thông SJ
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván lạng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Anh Khang
Icon  Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017
Icon  Về việc hoãn kiểm tra đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch trên địa bàn huyện Đăk Glei và Ia H’Drai
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ghép thanh của Công ty TNHH Thắng Lợi Lumber
Icon  Về việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh
Icon  Thông báo Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Icon  Kế hoạch triển khai Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.