Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425261
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Về việc cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum
4/9/2018 8:04:35 PM     
Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2018 và các năm tiếp theo; ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 824/UBND-KT. Theo đó yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đăng tải Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình để thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện.

Xác định việc thực hiện Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn thành các mục tiêu tại Kế hoạch nêu trên.

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại Kế hoạch nêu trên, cần chủ động rà soát và có các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, công chức, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương phân tích, đánh giá làm rõ những chỉ số thành phần còn hạn chế của Chỉ số PCI năm 2017 tỉnh Kon Tum (trong đó nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương liên quan). Trên cơ sở đó, đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2018 để trình Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 xem xét, cho ý kiến.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các chính sách về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đưa tin về những điển hình tốt cũng như những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ trong phạm vi, chức năng của mình.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Trần Thị Nga
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lại Xuân Lâm
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2018
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.