Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425189
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Trần Thị Nga
4/9/2018 7:45:25 PM     
Ngày 06/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 165/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Giao quyền xử phạt hành chính cho bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Phạm vi được giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên

Nội dung được giao quyền: Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực công tác: Y tế; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời hạn được giao quyền: Việc giao quyền tại Quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, bà Trần Thị Nga phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Phó Chủ tịch Lại Xuân Lâm
Icon  Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2018
Icon  Ủy ban nhân dân họp phiên thường kỳ tháng 3-2018
Icon  Kêu gọi đóng góp xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2018
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.