Đăng nhập
Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3871094
THÔNG BÁO
Thông báo Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Ia H’Drai
4/2/2018 1:56:12 PM     

Thực hiện Văn bản số 3468/UBND-KT ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện các công trình vệ sinh, nước sạch cho các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Ia H’Drai, cụ thể như sau:

1. Thành phần

1.1. Thành phần Đoàn công tác của tỉnh:

- Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham gia Đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Thành phần Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách giáo dục và đào tạo).

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các phòng, ban, đơn vị có liên quan (do Ủy ban nhân dân huyện quyết định).

2. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00, ngày 06/4/2018 (thứ 6).

- Địa điểm: Huyện Ia H’Drai

3. Phương pháp làm việc:

- Đoàn công tác làm việc với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách giáo dục và đào tạo) và lãnh đạo các đơn vị liên quan tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện để nghe đơn vị báo cáo tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện.

- Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở trường học trên địa bàn của địa phương mình phụ trách. Cụ thể các trường học được kiểm tra do Trưởng Đoàn công tác quyết định.

4. Công tác chuẩn bị

- Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai chuẩn bị báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn công tác (theo đề cương báo cáo kèm theo); cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra cho Đoàn Công tác, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua địa chỉ email anhtuan.0389@gmail.com) chậm nhất trong ngày 05/4/2018.

- Lãnh đạo các Sở chủ động sắp xếp để đi chung xe ô tô, hạn chế việc đi công tác nhiều xe.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch triển khai Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV
Icon  Kế hoạch triển khai Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy Kon Tum
Icon  Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh KonTum
Icon  Thông báo về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
Icon  Thông báo việc áp dụng chữ ký số và chứng thư số tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Icon  Về việc ủy quyền người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Icon  Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh
Icon  Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.