Đăng nhập
Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3870909
THÔNG BÁO
Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
3/27/2018 8:09:47 AM     
Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 688/UBND-HTKT về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Sở, ban ngành, địa phương; phải phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay trong các cơ quan có chức năng; kiên quyết không cho phép có "vùng cấm" trong công tác này.

2. Kịp thời tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện, sửa đổi cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng tại các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, đúng luật. Ngoài ra, cần nghiên cứu, tham mưu đề xuất các cơ chế ngăn ngừa hoạt động nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo kê trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc đấu tranh lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, phối hợp, đánh giá tình hình, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân trong công tác này.

4. Lãnh đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, lực lượng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức công vụ, tác phong làm việc cho cán bộ, công chức để nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khi cần thiết phải thành lập các tổ công tác để kiểm tra, kể cả giám sát bí mật việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức; phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ có “kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật”.

5. Về một số nhiệm vụ cụ thể:

- Sở Công Thương:

+ Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng và địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kéo dài nhưng đến khi người dân phản ánh thì lực lượng chức năng mới vào cuộc.

+ Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2018.

- Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác điều tra, xác lập các chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát,...

- Các cơ quan Hải quan, Thuế tăng cường các biện pháp quản lý, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, trốn thuế; xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, khai báo không trung thực về giá mua bán hàng hóa khi kê khai thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước; có biện pháp thu đủ, kịp thời về ngân sách số tiền bị thất thu, thất thoát.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới đường bộ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là các mặt hàng trọng điểm như: Ma túy, xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, gỗ, hàng tiêu dùng.

6. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lực lượng chức năng bám sát Chương trình công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 (tại Chương trình số 39/CTr-BCĐ389 ngày 28/02/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum) và theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp, cụ thể theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh
Icon  Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018
Icon  Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.
Icon  Thông báo về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phân bón Kon Tum
Icon  Thông báo về triển khai chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
Icon  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, PCI tỉnh Kon Tum thời gian qua
Icon  Tin lũ trên các sông ở Kon Tum
Icon  Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày-giới thiệu sản phẩm
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.