Đăng nhập
Thứ 2, ngày 6 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3838486
THÔNG BÁO
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh
3/26/2018 11:07:59 AM     
Ngày 23/3/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 676/TB-VP về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phiên họp thảo luận và cho ý kiến các nội dung:

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

- Dự thảo Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Kon Tum.

Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành phần tham dự:

- Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Mời: Các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp.

Thời gian và địa điểm: (01 ngày), bắt đầu lúc 08h00’ ngày 27/3/2018 (thứ 3), tại Hội trường lớn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Các đơn vị được giao chủ trì tham mưu các nội dung trên, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi lấy ý kiến của Sở Tư pháp theo quy định (đối với các nội dung chưa có ý kiến của Sở Tư pháp) và gửi về UBND tỉnh trong ngày 25/3/2018 (Bao gồm 15 bản giấy và file mềm qua địa chỉ: tratrivptu@gmail,com; trong đó có tóm tắt nội dung dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định) để làm tài liệu phục vụ phiên họp.

* Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung và gửi cho các đại biểu theo quy định (Các đại biểu tham dự phiên họp sử dụng tài liệu được Văn phòng UBND tỉnh gửi qua email để làm tài liệu phục vụ phiên họp).

 

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018
Icon  Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.
Icon  Thông báo về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phân bón Kon Tum
Icon  Thông báo về triển khai chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
Icon  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, PCI tỉnh Kon Tum thời gian qua
Icon  Tin lũ trên các sông ở Kon Tum
Icon  Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày-giới thiệu sản phẩm
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 17/7/2017 của Chính phủ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.