Đăng nhập
Thứ 2, ngày 6 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3838441
THÔNG BÁO
Thông báo về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
3/23/2018 3:43:30 PM     
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg ngày 06/02/2018 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018; ngày 22/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 656/UBND-TH về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, mặt trận đoàn thể thuộc tỉnh triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trong đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định tại Quy chế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng Quy chế về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Kết quả thực hiện Quy chế là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Rà soát thực hiện nhiệm vụ còn tồn đọng trên Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhiệm vụ tồn đọng của Chính phủ, của tỉnh đã giao và được thông báo tại các Phụ lục kèm theo Báo cáo số 26/BC-TKTra ngày 05/01/2018 Tổ Kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017.

3. Rà soát thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu hoặc triển khai thực hiện.

4. Tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng thể chế; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (gồm 32 nhiệm vụ); Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (gồm 29 nhiệm vụ)...

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc yêu cầu trên.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phân bón Kon Tum
Icon  Thông báo về triển khai chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
Icon  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, PCI tỉnh Kon Tum thời gian qua
Icon  Tin lũ trên các sông ở Kon Tum
Icon  Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày-giới thiệu sản phẩm
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 17/7/2017 của Chính phủ
Icon  Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn
Icon  Thông báo phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017
Icon  Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Icon  Phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Ung bướu, Ngoại chấn thương và Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.