Đăng nhập
Thứ 2, ngày 22 tháng 4 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2508557
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Cổng thông tin điện tử tỉnh
7/18/2016 2:06:09 PM     

I. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum là cổng thông tin điện tử chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có địa chỉ trên mạng Internet là http://www.kontum.gov.vn.

2. Là cơ quan tích hợp thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum, công bố thông tin chính thức của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và các điều kiện bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

a) Cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền của tỉnh Kon Tum; cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến; là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh với các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với địa phương.

b) Đầu mối tập hợp, cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập của tỉnh Kon Tum.

3. Thực hiện công tác biên tập, in ấn và phát hành Công báo cấp tỉnh theo quy định.

4. Chủ trì thực hiện công tác tin học hóa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh. Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ trong quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến giữa Chính phủ và địa phương; quản lý hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được Chính phủ cấp.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

 

 

  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Icon  NHÀ KHÁCH HỮU NGHỊ
Icon  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.