Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2663974
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
7/18/2016 2:06:09 PM     

I. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

II. Lãnh đạo Trung tâm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
TRỊNH VĂN MINH
Tel: 0603.918.115 - 0911271818
               Email: trinhvanminh-kontum@chinhphu.vn 

 

 

  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Icon  NHÀ KHÁCH HỮU NGHỊ
Icon  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.