Đăng nhập
Thứ 4, ngày 29 tháng 11 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9299436
QUI CHẾ LÀM VIỆC
Mẫu soạn thảo văn bản
5/20/2011 1:51:23 PM     

 

2. Mẫu Báo cáo UBND tỉnh 3. Mẫu Chỉ thị UBND tỉnh
4. Mẫu Công điện UBND tỉnh      5. Mẫu Công văn UBND tỉnh 6. Mẫu Công văn UBND tỉnh (thừa lệnh)
7. Mẫu Công văn Văn phòng 8. Mẫu Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 9. Mẫu Quyết định UBND tỉnh (quy định trực tiếp)
10. Mẫu Quyết định UBND tỉnh (quy định gián tiếp) 11. Mẫu Giấy mời UBND tỉnh 12. Mẫu Giấy đi đường
13. Mẫu Phiếu chuyển 14. Mẫu Phiếu trình 15. Mẫu Thông báo UBND tỉnh
16. Mẫu Thông báo Văn phòng 16. Mẫu Tờ trình UBND tỉnh  

 

 

                                               

Võ Thái Ninh  
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum