Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5553935
GIỚI THIỆU CƠ QUAN
TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
5/19/2011 9:09:06 AM     

I. ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

1. Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đức Tỵ

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Cao cấp

02

Nguyễn Đăng Trình

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thạc sĩ Cao cấp

03

Đậu Đình Anh Tuấn

UV BTV Đảng ủy, Phó Trưởng phòng HCQT

Thạc sĩ

Sơ cấp

04

Mai Ngọc Kiên Đảng ủy viên, Chuyên viên phòng KGVX Thạc sĩ Cao cấp

05

Trịnh Văn Minh Đảng ủy viên, Giám đốc TTPV HCC Đại học Cao cấp

06

Trần Thị Thanh Thủy

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

Đại học

Cao cấp

07

Võ Tấn Danh

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

Thạc sĩ

Cao cấp

08

Lê Khắc Chương

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng HCQT

Đại học

Sơ cấp

09

Trà Thanh Trí Trưởng Phòng KTTH, ĐUV, Bí thư Chi bộ Thạc sĩ Cao cấp

2. Ban Thường vụ Đảng ủy:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đức Tỵ

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Cao cấp

02

Đậu Đình Anh Tuấn

Ủy viên BTV Đảng ủy,  Phó Trưởng phòng HCQT

Thạc sĩ

Sơ cấp

 3. UBKT Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Nguyễn Đăng Trình

Phó Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh Văn phòng 

Thạc sĩ

Cao cấp

 

 II. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA X (NHIỆM KỲ 2017 - 2022):

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

I

Ban Chấp hành Công đoàn

 

 

01

Nguyễn Đăng Trình

Chủ tịch CĐCS

 

02

Lê Khắc Chương

Phó Chủ tịch CĐCS

 

03

Nguyễn Thị Thiên Phương

Ủy viên BCH, Tổ trưởng Nữ công

 

04

Võ Tấn Danh

Ủy viên BCH

 

05

Đỗ Hoàng Lâm

Ủy viên BCH

 

06

Lâm Mạnh Cường

Ủy viên BCH

 

07

Vũ Thị Huệ

Ủy viên BCH

 

II

Ủy Ban Kiểm tra

 

 

01

Võ Tấn Danh

Chủ nhiệm UBKT

 

02

Trình Văn Duẩn

Ủy viên UBKT

 

03

Dương Thị Nương

Ủy viên UBKT

 

III. BCH CHI ĐOÀN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đoàn

Đảng

Văn hoá

Chuyên môn

Chính trị

1

Đỗ Hoàng Lâm

1986

Bí thư

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

2

Từ Thái Lộc

1989

Phó BT

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Trí Đức

1992

UV BCH

 

12/12

Cao đẳng

 

4

Nguyễn Thái Sang

1989

UV BCH

 

12/12

Thạc sĩ

 

5

Phan Thị Diệu Linh

1989

UV BCH

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

 

BBT  
Bài viết trước:
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY
Icon  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Icon  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.