Đăng nhập
Thứ 2, ngày 18 tháng 11 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3113581
GIỚI THIỆU CƠ QUAN
TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
5/19/2011 9:09:06 AM     

I. ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

1. Danh sách trích ngang Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đình Cầu

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đại học

Cao cấp

02

Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

03

Ngô Thị Nga

Chi ủy viên, Nhân viên Phòng HC-TC

Trung cấp

Sơ cấp

04

Đặng Quang Hà

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư chi bộ Kinh tế ngành

Đại học

Cao cấp

05

Nguyễn Đức Tỵ

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Nội chính – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thạc sĩ

Cao cấp

06

Trần Thị Thanh Thủy

Đảng ủy viên, Bí thư chi đoàn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Đại học

Sơ cấp

 

2. Ban Thường vụ Đảng ủy:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đình Cầu

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đại học

Cao cấp

02

Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

 

3. UBKT Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 

Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đôc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

2

Võ Thái Ninh

Phó Trưởng phòng Nội chính

Đại học

Cao cấp

3

Trà Thanh Trí

Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp

Đại học

Sơ cấp

 

 II. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ 2010-2013):

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

LLCT

I. Ban Chấp hành

1

Nguyễn Đăng Trình

1978

Kinh

Chủ tịch

12/12

Thạc sỹ

Cao cấp

2

Lê Khắc Chương

1973

Kinh

Phó Chủ tịch

12/12

Đ.học

 

3

Lê Quang Thái

1972

Kinh

Ủy viên

12/12

Đ.học

Cao cấp

4

Nguyễn Thị Thiên Phương

1976

Kinh

Ủy viên

12/12

Thạc sỹ

 

5

Võ Tấn Danh

1986

Kinh

Ủy viên

12/12

Thạc sỹ

 

6

Lâm Mạnh Cường

1983

Kinh

Ủy viên

12/12

Đ.học

 

II. Ủy ban Kiểm tra

1

Lê Quang Thái

1972

Kinh

Chủ nhiệm

12/12

Đ. học

Cao cấp

2

Trình Văn Duẩn

1980

Kinh

Ủy viên

12/12

Đ.học

 

3

Dương Thị Nương

1981

Kinh

Ủy viên

12/12

Đ.học

 

 

III. BCH CHI ĐOÀN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Đoàn

Đảng

Văn hoá

Chuyên môn

Chính trị

1

Võ Tấn Danh

25/4/1986

Bí thư

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

2

Đỗ Hoàng Lâm

29/11/1986

P. Bí thư

 

12/12

Thạc sĩ

 

3

Từ Thái Lộc

15/11/1989

Ủy viên

 

12/12

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Trí Đức

07/5/1992

Đoàn viên

 

12/12

Cao đẳng

 

 

 

BBT  
Bài viết trước:
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY
Icon  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Icon  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.