Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022273
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Từ ngày 08/02 năm 2021 đến ngày 12/02 năm 2021

Từ ngày 01/02 năm 2021 đến ngày 05/02 năm 2021

Từ ngày 25/01 năm 2021 đến ngày 29/01 năm 2021

Từ ngày 18/01 năm 2021 đến ngày 22/01 năm 2021

Từ ngày 11/01 năm 2021 đến ngày 15/01 năm 2021

Từ ngày 04/01 năm 2021 đến ngày 08/01 năm 2021

Từ ngày 28/12 năm 2020 đến ngày 01/01 năm 2021

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12 năm 2020

Từ ngày 14/12 đến ngày 18/12 năm 2020

Từ ngày 07/12 đến ngày 11/12 năm 2020

Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12 năm 2020

Từ ngày 23/11 đến ngày 27/11 năm 2020

Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11 năm 2020

Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11 năm 2020

Từ ngày 02/11 đến ngày 06/11 năm 2020

Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10 năm 2020

Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10 năm 2020

Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10 năm 2020

Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10 năm 2020

Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10 năm 2020.

Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9 năm 2020.

Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9 năm 2020.

Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9 năm 2020.

Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9 năm 2020.

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8 năm 2020.

Trang trước   Trang sau
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum